......

Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς

Athanasios J. Paivanas
 

 

Βιογραφικό σημείωμα

 
 

....

 

1. ΣΠΟΥΔΕΣ

 α. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχιούχος Φυσικομαθηματικής Σχολής Τμήμα Μαθηματικό (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

β. Μaster of Business Administration University of Illinois U.S.A.

γ. Πληροφορική

Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Πιστοποιημένος καθηγητής πληροφορικής από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και Δομών, Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) 

δ. Μουσικές Σπουδές

Μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα (Ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι του Θρασ. Στανίτσα 1974 – 1982).
Τα πρώτα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής τα ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών. Πρώτος του δάσκαλος ο π. Σταύρος Πανουργιάς (Κόρινθος 1965) και στη συνέχεια ο Δημήτρης Μπονάτσος (πρωτοψάλτης Μητροπολιτικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου και μετέπειτα του I. N. Αγίας Ζώνης Κυψέλης) (1968-1972).

Το 1983 συμμετείχε στο διαγωνισμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απέσπασε την μοναδική υποτροφία για Μουσικές σπουδές στο Ωδείο Αθηνών όπου και φοίτησε.

Διπλωματούχος καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής (Δίπλωμα από το Ωδείον Πειραϊκού Συνδέσμου τάξη κ. Μαλαφή, με βαθμό άριστα παμφηφεί).

Επί σειρά ετών σπουδές στο κλασσικό τραγούδι στον καθηγητή και τενόρο της Λυρικής Σκηνής Γιώργο Ζερβάνο (Εθνικό Ωδείο 1982-1983, Ωδείο Πειραϊκού Συνδέσμου 1984-1988).

Σπουδές στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Εθνικό Ωδείο, Ωδείο Πειραϊκού Συνδέσμου 1979-1987)

Με μέριμνα του ΟΤΕ παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  

 

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά FCE British Council

Γερμανικά GRUNDSTUFE Goethe Institut

Ισπανικά 

 

3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

α. Τεχνική και εμπορική εκπαίδευση στο Νοήμον Δίκτυο (Intelligent Network) και τις υπηρεσίες του. Διάρκεια εκπαίδευσης δύο μήνες (Βιέννη). (Τίτλοι σπουδών από το εκπαιδευτικό Κέντρο του Οίκου Siemens Βιέννη 1998)

β. Τεχνική και εμπορική εκπαίδευση στην τεχνολογία ADSL και στο IP Δίκτυο (2003-2004).

β. Human Resource Management (Citcom Groupe France Telecom 1994).

γ. Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Μετεκπαίδευση που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2002).

 

4. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΟΤΕ 

α. 1974-1988
Διεθνές Μεταλλακτικό Τηλεφωνικό Κέντρο. Διαχείριση θεμάτων εκμετάλλευσης διεθνούς Χειροκίνητης Τηλεφωνίας

β. 1988- 1994
Δ
ιεθνής Τηλεφωνική Ανταπόκριση

γ. 1994

Product Manager της υπηρεσίας Hellas Direct και των Calling Cards (1995-1999).

Project Manager του Έργου «Εμπορικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εισαγωγή στην Εκμετάλλευση των Υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου» (1998-2000).

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχειριστών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (Δ/νση Εμπορικής Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Πελατών 2000)

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Εμπορικής Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Πελατών (2000)

Προϊστάμενος Υποδ/νσης Υπηρ. Προστιθέμενης Αξίας (2001-2003) Δ/νσης Εμπορικής Ανάπτυξης)

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών Νοήμονος Δικτύου και Νέων Εφαρμογών (2003-2006).

  

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΤE

Project Manager του Έργου «Εμπορικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εισαγωγή στην Εκμετάλλευση των Υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου-Intelligent Network» (1998-2000) από το οποίο σχεδιάσθηκαν και εισήχθησαν στην αγορά οι Υπηρεσίες Freephone, Onephone, OTEKAΡΤΑ, ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ, ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

Project Manager του Έργου «Eμπορική ανάπτυξη του ADSL και εισαγωγή του στην ελληνική αγορά» (2002-2003).

Επικεφαλής στην κατάρτιση των Marketing Plans των υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου.

Επικεφαλής στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση του εμπορικού προσωπικού του ΟΤΕ στο Νοήμον Δίκτυο και τις Υπηρεσίες του (1997-2000).

Συγγραφέας του εμπορικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου με τίτλο «το Νοήμον Δίκτυο και οι Υπηρεσίες του» που διανέμεται στα Εκπαιδευτικά  Κέντρα του ΟΤΕ.

Συγγραφέας του ειδικού υλικού παρουσίασης των υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι πωλήσεων.

Συντονιστής στην κατάρτιση του Εμπορικού Σχεδίου των IP-VPN υπηρεσιών για την εισαγωγή τους στην αγορά (2002-2005).

Επικεφαλής στο έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των διαδικασιών για τη διάθεση των ADSL προσβάσεων.

Εκπρόσωπος του ΟΤΕ στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών στις ομάδες Study Group 1 και Study Group2 (Γενεύη 1990-1993) 

Επικεφαλής στην κατάρτιση των Marketing Plans για την εξυγίανση της Χειροκίνητης Διεθνούς Τηλεφωνίας (1996) και την ανάπτυξη της υπηρεσίας Hellas Direct (1996)

Επικεφαλής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Calling Cards (Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ Δεκέμβριος 1996).

Μέλος (active collaborator) της ομάδας του Eurescom Project P517 “Foresight Study on Distributed Object Oriented Computing” (1995-1996). Reviewer στο Project P617 “Evaluation of High Performance Databases” (1996-1998) του Eurescom.

Κατάρτιση προδιαγραφών Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μεταλλακτικού Κέντρου 1990-1992. Επικεφαλής των εκπαιδευτών για την εκπαίδευση του προσωπικού του Διεθνούς Μεταλλακτικού Κέντρου (1993).

Προϊστάμενος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μεταλλακτικού Κέντρου το 1ο εξάμηνο λειτουργίας του (1993).

Συγγραφέας εγχειριδίων οδηγιών χειρισμού Διεθνούς Μεταλλακτικού Κέντρου (χρησιμοποιήθηκαν από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΤΕ 1992)

Συγγραφέας του πακέτου λογισμικού «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τη διαχείριση των αιτημάτων νέων τηλεφωνικών συνδέσεων (υιοθετήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΤΕ και λειτούργησε στα Εμπορικά Καταστήματα της Αττικής, Κρήτης κ.α. 1992)

Εισηγητής στα Εκπαιδευτικά Κέντρα του ΟΤΕ σε εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα: marketing, management, Πληροφορικής (1992-2002).

Εισηγητής στα Εκπαιδευτικά Κέντρα του ΟΤΕ σε εκπαιδεύσεις για το ADSL και το ΙΡ Δίκτυο (2002-2005). 

 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, WORKSHOPS (ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Ομάδα TTVS της CEPT Helsinki Μάιος 1990.

Plenary Assembly της CEPT (Ρόδος 1992)

Συνέδρια της ομάδας TPH51 of CEPT (1988, 1989).

European IDQ Group (International Directory Quiries) (Helsinki 1992, Stockholm 1992, Copenhagen 1993, Interlaken 1995, Paris 1996).

Workshops στην εταιρεία ERICSSON για τα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών (Σουηδία, Ολλανδία 1992).

Conferences και Workshops for Marketing in the Telecoms and Sales Strategies (London 1995, 1996).

Συμμετοχή σε σειρά συνεδρίων και Workshops της IIR για τις calling cards (London 1995,1996, 1997).

Εισηγητής από πλευράς ΟΤΕ στο Διεθνές Forum για την υπηρεσία Home Country Direct Service (H.Π.Α. 1996).

Συμμετοχή στο συνέδριο SEUGI 97 Datawarehouse and Datamining (Madrid Μάιος 1997).  

Συμμετοχή στο Project της Bellcore (U.S.A.) για τον εκμοντερνισμό του Τηλεφωνικού του Δικτύου (1997).

Συμμετοχή σε σειρά συνεδρίων και Workshops της εταιρείας IIR για τo Νοήμον Δίκτυο (Intelligent Network) και τις υπηρεσίες του (Λονδίνο, Ρώμη 1997,1998, 1999,2000, 2001).

Κύριος εισηγητής σε Workshops που πραγματοποιήθηκαν στην ROMTELECOM σχετικά με το Νοήμον Δίκτυο (Intelligent Network) και τις Υπηρεσίες του (Ρουμανία 2002).

Συνεργασία με στελέχη της εταιρείας Samsung στη Σεούλ πάνω στις νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες (Νότια Κορέα 2000).

Συνεργασία με στελέχη της εταιρείας ΖΤΕ στο Πεκίνο για τα ευρυζωνικά δίκτυα τα δίκτυα ΙΡ και τις υπηρεσίες (Κίνα 2005)

 

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Συγγραφή πακέτων λογισμικού (μαθηματικών, ιατρικών, οπτικών κ.α.).

Παράδοση μαθημάτων στα μαθηματικά (επίπεδο δεσμών, κατευθύνσεων) και στην πληροφορική.

Παράδοση μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής.

Παράδοση μαθημάτων Πληροφορικής

Εισηγητής σε εταιρικές ημερίδες για θέματα management.

 

8. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισηγητής στα Διεθνή Μουσικολογικά Συνέδρια του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας ( 2006, 2009, 2012)

Σειρά Master Class Βυζαντινής Μουσικής στην Ορθόδοξη Μουσική Ακαδημία Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία, 2009, 2010, 2011)

Master Class Βυζαντινής Μουσικής στο Σχολείο Εκκλησιαστικής Μουσικής. Βηρυττός, Λίβανος (2012)

Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών.

Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής (1983-2004)

Μέλος των χορωδιών του Θρασυβούλου Στανίτσα (1976 – 1983)

Μέλος των χορωδιών ΟΤΕ, Κορίνθου (1977 – 1988). Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς χορωδιών, φεστιβάλ κ.λ.π.

Ιδρυτής και χοράρχης της βυζαντινής χορωδίας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ» (α΄ βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Θρησκευτικής Μουσικής, Πρέβεζα 2002). Συμμετοχή με τη χορωδία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ» σε συναντήσεις θεολογικές ημερίδες, συνέδρια, φεστιβάλ χορωδιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Ιδρυτικό στέλεχος και χορωδός της Χορωδίας «Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης» και συνεργάτης του καθηγητή Πανεπιστημίου Γρηγορίου Στάθη (1985-1988)

Συμμετοχή με μέριμνα του ΟΤΕ σε σεμινάρια χορωδιακής διεύθυνσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Ιδρυτής και χοράρχης Βυζαντινού Χορού (1979-1980) που πραγματοποίησε κύκλο συναυλιών (αίθουσες Παρνασσού, Αίθουσα Αρχαιολογικής Εταιρείας, τηλεοπτικός σταθμός ΥΕΝΕΔ) και τηλεοπτικές εκπομπές 

Παραγωγή σειράς CD χορωδιακής Βυζαντινής Μουσικής με τη χορωδία "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ"

Τιμητική διάκριση από το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer (2014)

9. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2002).

Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του National Council of Teachers of Mathematics (Η.Π.Α)