.....

Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς

Athanasios J. Paivanas
 

 

 

 

 

 

Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"
7 Ιουνίου 1976
Εκδήλωση για τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη

\

Στην φωτογραφία διακρίνονται:ο Χοράρχης Α.Π.τ.Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας, ο Γρηγόριος Στάθης, ο Γεώργιος Καρακάσης, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Νίκος Απτόσογλου, ο Γεώργιος Βαλλής, ο Νίκος Γιάννου, ο Θανάσης Παϊβανάς κ.α.

 

Από τη συναυλία στο Βέλγιο (Λουβάν) 1979

Στην φωτογραφία διακρίνονται:
ο χοράρχης Α.Π.τ. Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας, ο Κώστας
Ζαρακοβίτης, ο Γρηγόριος Στάθης, ο Αβραάμ Ευθυμιάδης, ο πατήρ
Σπυρίδων Αντωνίου, ο Σπύρος Αποστόλου, ο Γεώργιος Βαλλής,
ο Θανάσης Παϊβανάς κ.α.

Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"
Ιανουάριος 1981

Στην φωτογραφία διακρίνονται:
ο χοράρχης Α.Π.τ.Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας, ο Ανδρέας
Πετρόχειλος, ο Κωνσταντίνος Ζόππας, ο Γεώργιος Βαλλής, ο Χρήστος Χαλκιόπουλος, ο Θανάσης Παϊβανάς κ.α.