CV_portfolio2018-10-22T18:01:21+00:00

Project Description

Ὁ Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς γεννήθηκε στὴν Κόρινθο.
Εἶναι πτυχιούχος τοῦ Τμήματος τῶν Μαθηματικῶν τῆς Φυσικομαθηματικής Σχολής τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου μὲ ἐπιπλέον σπουδές στὴν Πληροφορικὴ. Εἶναι πιστοποιημένος καθηγητὴς Πληροφορικῆς ἀπὸ τὸ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (Ἐθνικό Κέντρο Πιστοποίησης καὶ Δομῶν, Ἔνταξη στὸ Μητρώο Ἐκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. τοῦ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).
Εἶναι κάτοχος Μaster of Business Administration (MBA) ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιου τοῦ Illinois τῶν Η.Π.Α.

Ἀπό τὴν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν γαλουγήθηκε μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ, τὴν Ψαλτικὴ Παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέσω τῶν ἠχογραφήσεων μὲ τὶς ὁποῖες τὸν τροφοδοτοῦσε ὁ θεῖος του Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος διέθετε τὰ χρόνια ἐκεῖνα διέθετε μπομπινόφωνο. Σὲ ἡλικία 10 ἐτῶν ξεκίνησε μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Πρῶτος του δάσκαλος ὁ π. Σταῦρος Πανουργιᾶς (Κόρινθος 1965) καὶ στὴν συνέχεια ὁ Δημήτρης Μπονάτσος ὁ τότε Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου καὶ μετέπειτα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Κυψέλης (1968-1972).

Τὸ 1974 ὄντας στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο, ἀπευθύνθηκε στὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Θρασύβουλο Στανίτσα ὁ ὁποῖος καὶ τὸν άνέλαβε. Ἔτσι γιὰ περισσότερο ἀπὸ 8 χρόνια (1974-1982) χρημάτισε μαθητὴς τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσας ὁ ὁποῖος τοῦ παρέδιδε ἰδιαίτερα μαθήματα στὸ σπίτι του, Πέραν ἀπὸ μαθητής του, υπήρξε όλα τα χρόνια χορωδός των χορωδιών του Θρασυβούλου Στανίτσα.

Το 1983 συμμετείχε στο διαγωνισμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απέσπασε την μοναδική υποτροφία για Μουσικές σπουδές στο Ωδείο Αθηνών όπου και φοίτησε.

Τὸ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὸ ἀπέκτησε ἀπὸ τὸ Ὠδεῖον τοῦ Πειραϊκού Συνδέσμου τάξη Γεωργίου Μαλαφῆ, μὲ βαθμὸ ἄριστα παμφηφεῖ.

Ἐπί σειρά ἐτῶν πραγματοποίησε σπουδές στὸ κλασσικὸ τραγούδι στὸν καθηγητὴ καὶ τενόρο τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς Γιῶργο Ζερβάνο (Ἐθνικὸ Ὠδεῖ 1982-1983, Ὠδεῖο Πειραϊκοῦ Συνδέσμου 1984-1988). Εὐρωπαϊκὴ Μουσικὴ σπούδασε στὸ Ἐθνικό Ὠδεῖο καὶ στὸ Ὠδείο Πειραϊκού Συνδέσμου 1979-1987).

Ἀπὸ τὸ 1977 ἕως το 1988 ὑπῆρξε μέλος τῶν χορωδιῶν ΟΤΕ καὶ Κορίνθου μὲ μαέστρο τὸν Ἀλέξανδρο Παπαγιαννόπουλο. Μὲ μέριμνα τῆς χορωδίας ΟΤΕ καὶ τοῦ κ. Ἀλεξ. Παπαγιαννόπουλου, παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας.

Ὑπῆρξε ἱδρυτικό στέλεχος καὶ χορωδός τῆς Χορωδίας «Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης» καὶ χορωδὸς (ἕως τὸ 1988) καὶ ἐκ τῶν πρώτων συνεργατῶν τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γρηγορίου Στάθη.

Ἔχει πραγματοποιήσει Εἰσηγήσεις στὰ Διεθνῆ Μουσικολογικά Συνέδρια τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ( 2006, 2009, 2012), στο Γ΄ και Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο του Βυζαντινού Μουσικού Πολιτισμού (2011 και 2013), στὸ Ἄξιον Ἐστιν Foundation Νέα Ὑόρκη (2017). Ἐπίσης ἔχει πραγματοποιήσει σειρά Master Class Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Ὀρθόδοξη Μουσικὴ Ἀκαδημία Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία, 2009, 2010, 2011), στὴν Βηρυττὸ (SEM 2012), στὸ Μόντραλ (2016).

Τὸ 1998 ἵδρυσε καὶ ἔκτοτε διευθύνει τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (Α΄ βραβεῖο στὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Θρησκευτικῆς Μουσικῆς, Πρέβεζα 2002), μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει μεγάλη χορωδιακὴ δραστηριότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ.

Διδάσκει Βυζαντινῆ Μουσικὴ στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.

Τὸ 2014 τιμήθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνές Μουσικὸ Σωματεῖο Gina Bachauer.

Γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30 χρόνια ἐργάσθηκε στὸν ΟΤΕ καὶ ἀπὸ τὸ 1998 ἕως τὸ 2007 χρημάτισε διευθυντικὸ στέλεχος.

Εἶχε ἰδιαίτερη τεχνικὴ καὶ ἐμπορικὴ ἐκπαίδευση στὸ Νοῆμον Δίκτυο (Intelligent Network) καὶ στὶς ὑπηρεσίες του (τίτλοι σπουδῶν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ Κέντρο του Οίκου Siemens Βιέννη ,1998), στὴν τεχνολογία ADSL καὶ στὸ IP Δίκτυο (2003-2004).

Ἐκπαιδεύτηκε ἐπίσης στὸ Human Resource Management ἀπὸ τὴν Citcom Groupe France Telecom (1994).

Παρηκολούθησε πρόγραμμα ἐκπαίδευσης ἐκπαιδευτῶν τὸ ὁποῖο ὑλοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Παιδαγωγικῆς Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου (2002).

Ὡς διευθυντικὸ στέλεχος τοῦ ΟΤΕ ἐχρημάτισε:

Product Manager της υπηρεσίας Hellas Direct και των Calling Cards (1995-1999).

Project Manager του Έργου «Εμπορικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εισαγωγή στην Εκμετάλλευση των Υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου» (1998-2000).

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχειριστών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (Δ/νση Εμπορικής Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Πελατών 2000)

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Εμπορικής Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Πελατών (2000)

Προϊστάμενος Υποδ/νσης Υπηρ. Προστιθέμενης Αξίας (2001-2003) Δ/νσης Εμπορικής Ανάπτυξης)

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών Νοήμονος Δικτύου και Νέων Εφαρμογών (2003-2006).

Project Manager του Έργου «Eμπορική ανάπτυξη του ADSL και εισαγωγή του στην ελληνική αγορά» (2002-2003).

Επικεφαλής στην κατάρτιση των Marketing Plans των υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου.

Επικεφαλής στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση του εμπορικού προσωπικού του ΟΤΕ στο Νοήμον Δίκτυο και τις Υπηρεσίες του (1997-2000).

Συγγραφέας του εμπορικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου με τίτλο «το Νοήμον Δίκτυο και οι Υπηρεσίες του» που διανέμεται στα Εκπαιδευτικά  Κέντρα του ΟΤΕ.

Συγγραφέας του ειδικού υλικού παρουσίασης των υπηρεσιών του Νοήμονος Δικτύου που χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς συμβούλους πωλήσεων.

Συντονιστής στην κατάρτιση του Εμπορικού Σχεδίου των IP-VPN υπηρεσιών για την εισαγωγή τους στην αγορά (2002-2005).

Επικεφαλής στο έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των διαδικασιών για τη διάθεση των ADSL προσβάσεων.

Εκπρόσωπος του ΟΤΕ στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών στις ομάδες Study Group 1 και Study Group2 (Γενεύη 1990-1993)

Επικεφαλής στην κατάρτιση των Marketing Plans για την εξυγίανση της Χειροκίνητης Διεθνούς Τηλεφωνίας (1996) και την ανάπτυξη της υπηρεσίας Hellas Direct (1996)

Επικεφαλής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Calling Cards.

Μέλος (active collaborator) της ομάδας του Eurescom Project P517 “Foresight Study on Distributed Object Oriented Computing” (1995-1996). Reviewer στο Project P617 “Evaluation of High Performance Databases” του Eurescom.

Κατάρτιση προδιαγραφών Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μεταλλακτικού Κέντρου 1990-1992. Επικεφαλής των εκπαιδευτών για την εκπαίδευση του προσωπικού του Διεθνούς Μεταλλακτικού Κέντρου.

Προϊστάμενος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μεταλλακτικού Κέντρου το 1ο εξάμηνο λειτουργίας του (1993).

Συγγραφέας εγχειριδίων οδηγιών χειρισμού Διεθνούς Μεταλλακτικού Κέντρου (χρησιμοποιήθηκαν από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΤΕ 1992)

Συγγραφέας του πακέτου λογισμικού «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τη διαχείριση των αιτημάτων νέων τηλεφωνικών συνδέσεων (υιοθετήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΤΕ και λειτούργησε στα Εμπορικά Καταστήματα της Αττικής, Κρήτης κ.α. 1992)

Εισηγητής στα Εκπαιδευτικά Κέντρα του ΟΤΕ σε εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα: marketing, management, Πληροφορικής (1992-2002).

Εισηγητής στα Εκπαιδευτικά Κέντρα του ΟΤΕ σε εκπαιδεύσεις για το ADSL και το ΙΡ Δίκτυο (2002-2005).

Συμμετεῖχε στὰ ἀκόλουθα Συνέδρια, Σεμινάρια, Workshops:

Ομάδα TTVS της CEPT Helsinki Μάιος 1990.

Plenary Assembly της CEPT (Ρόδος 1992)

Συνέδρια της ομάδας TPH51 of CEPT (1988, 1989).

European IDQ Group (International Directory Quiries) (Helsinki 1992, Stockholm 1992, Copenhagen 1993, Interlaken 1995, Paris 1996).

Workshops στην εταιρεία ERICSSON για τα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών (Σουηδία, Ολλανδία 1992).

Conferences και Workshops for Marketing in the Telecoms and Sales Strategies (London 1995, 1996).

Συμμετοχή σε σειρά συνεδρίων και Workshops της IIR για τις calling cards (London 1995,1996, 1997).

Εισηγητής από πλευράς ΟΤΕ στο Διεθνές Forum για την υπηρεσία Home Country Direct Service (H.Π.Α. 1996).

Συμμετοχή στο συνέδριο SEUGI 97 Datawarehouse and Datamining (Madrid Μάιος 1997).

Συμμετοχή στο Project της Bellcore (U.S.A.) για τον εκμοντερνισμό του Τηλεφωνικού του Δικτύου (1997).

Συμμετοχή σε σειρά συνεδρίων και Workshops της εταιρείας IIR για τo Νοήμον Δίκτυο (Intelligent Network) και τις υπηρεσίες του (Λονδίνο, Ρώμη 1997,1998, 1999,2000, 2001).

Κύριος εισηγητής σε Workshops που πραγματοποιήθηκαν στην ROMTELECOM σχετικά με το Νοήμον Δίκτυο (Intelligent Network) και τις Υπηρεσίες του (Ρουμανία 2002).

Συνεργασία με στελέχη της εταιρείας Samsung στη Σεούλ πάνω στις νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες (Νότια Κορέα 2000).

Συνεργασία με στελέχη της εταιρείας ΖΤΕ στο Πεκίνο για τα ευρυζωνικά δίκτυα τα δίκτυα ΙΡ και τις υπηρεσίες (Κίνα 2005)

Εἶναι κάτοχος τοῦ FCE (Ἀγγλικὰ British Council) καὶ τοῦ GRUNDSTUFE (Γερμανικὰ Goethe Institut).

Ἔχει γράψει πακέτα λογισμικοῦ (μαθηματικών, ιατρικών, οπτικών κ.α.).

Ἔχει πολυετῆ ἐμπειρία στὴν παράδοση μαθημάτων στὰ μαθηματικὰ καὶ τὴν πληροφορικὴ.

Εἶναι καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.

Συμμετεῖχε ὡς καθηγητὴς στὸ Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΕΠ “ΚτΠ”), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2002) .

Εἶναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του National Council of Teachers of Mathematics (Η.Π.Α)