.....

Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς

Athanasios J. Paivanas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω αυτής της σελίδας θα παρουσιασθούν σταδιακά επιλεγμένα μουσικά κομμάτια από τις ηχογραφήσεις των ιδιαιτέρων μαθημάτων (1974-1982) που παρέδωσε ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλος Στανίτσας στον μαθητή του Αθανάσιο Ι. Παϊβανά.

Δυστυχώς οι ηχογραφήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα καθαρές καθότι την χρονική περίοδο των μαθημάτων δεν υπήρχε διαθέσιμη η κατάλληλη τεχνική υποδοχή που θα εξασφάλιζε καλύτερη ποιότητα ηχογράφησης.
Κρίνεται όμως σκόπιμη η παρουσίασή τους επειδή είναι μοναδικές, έχουν μεγάλη ιστορική αξία και πιστεύεται ότι θα συμβάλουν στην μουσική επιμόρφωση των ενδιαφερομένων.

 

Με τον Θρασύβουλο Στανίτσα συμψάλλει ή ισοκρατεί ο μαθητής του Αθαν. Παϊβανάς
 

21. Έφθασε καιρός
Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Τυρινής ήχος πλάγιος του δευτέρου (Ψάλλει ο Αθ. Παϊβανάς, ισοκρατεί ο Θρ. Στανίτσας
NEO
Ηχογράφηση το 1977

20. Σχόλια πάνω για τον Βου του πρώτου ήχου και του πλαγίου του τετάρτου Ηχογράφηση περί το τέλος το 1975 NEO

19. Σύντομη επsounds/εξήγηση ήχου Άγια Ηχογράφηση περί το τέλος του 1975 NEO

18. Σχόλιο πάνω στις καταβασίες των Χριστουγέννων Ηχογράφηση το 1977 NEO

17. Μάθημα Αποστόλου Ηχογράφηση το 1976 NEO

16. Παραλλαγές (φωνητικά "ταξίμια") εισαγωγές στα τραγούδια του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου NEO
(Εψάλησαν στον Αθ. Παϊβανά κατά την διάρκεια μαθήματος
.
Ηχογράφηση το 1976

15. Κατευθυνθήτω (μέλος στιχηραρικό) .... Εσπέρια στιχηρά.... Ήχος Δ΄ Ηχογράφηση τέλη του 1974

14. Κατευθυνθήτω
'Ηχος πλ. Β΄ μέλος αρχαίον .... Ήχος πλ. Β΄....... 'Ηχος πλ. Α' ...... 'Ηχος βαρύς
Ηχογράφηση το 1977

13. Τρισάγιον - Δύναμις Φθορικός (Φεραχνάκ) Θρασ. Στανίτσα
.....Τρισάγιον......... Δύναμις.........Ηχογράφηση το 1976

12. Κύριε ελέησον, ανέκδοτα ήχος πλάγιος του τετάρτου....Ηχογράφηση το 1976

11. Ο Βασιλεύς των Ουρανών ήχος πλάγιος του τετάρτου
Ηχογράφηση το 1975

10. Ανύμφευτε Παρθένε ήχος πλάγιος του τετάρτου (στιχηραρικόν)

Ηχογράφηση το 1975

9. Ανύμφευτε Παρθένε ήχος πλάγιος του τετάρτου (ειρμολογικόν)

Ηχογράφηση το 1975

8. Χερουβικόν σύντομον (ανέκδοτο Θρ. Στανίτσα) ήχος πλάγιος του τετάρτου
.....
Μέρος 1ο
....... Μέρος 2ο
Ηχογράφηση το 1976

7. Άξιον Εστίν (Ανώνυμον) ήχος πλάγιος του δευτέρου
Διασκευή Θρασ. Στανίτσα
Ηχογράφηση το 1976

6. Η χάρις επέλαμψε της αληθείας
Δοξαστικόν Εσπερινού Κυριακής Ορθοδοξίας. Από το Μουσικόν Τριώδιον Θρασ. Στανίτσα) Ήχος δεύτερος
Ηχογράφηση το 1977

5. Όσιε τρισμάκαρ αγιώτατε πάτερ.
Δοξαστικόν Εσπερινού Β΄ Κυριακής Νηστειών. Από το Μουσικόν Τριώδιον Θρασ. Στανίτσα) Ήχος πλάγιος του δευτέρου
Ηχογράφηση το 1977

4. Σήμερον συγκαλείται ημάς
Δοξαστικόν Εσπερινού Αγ. Δημητρίου. Ήχος πλάγιος του δευτέρου
Ηχογράφηση το 1976

3. Οι εξ ασεβείας εις ευσέβειαν προβάντες
Δοξαστικό Αποστίχων Κυρ. Ορθοδοξίας (από το Μουσικόν Τριώδιον Θρασ. Στανίτσα) Ήχος δεύτερος
Ηχογράφηση το 1977

2. Τρισάγιον, Δύναμις Παλλάση σε ήχο Α΄ Ηχογράφηση το 1977

1α. Ανοιξαντάρια Φωκαέως Μέρος 1ο
1β. Ανοιξαντάρια Φωκαέως Μέρος 2ο Ηχογράφηση περί τα τέλη του 1976