University Αρχική Σελίδα2023-11-25T16:38:14+00:00

Προσωπικὴ ἱστοσελίδα
Ἀθανασίου Ἰ. Παϊβανᾶ

«Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου»

Πλάτωνος Φαίδων 60Ε

«Οἱ μορφὲς περνοῦν, οἱ φωνὲς σβήνουν.
Μένει μόνον ἡ ἀνάμνησις καὶ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπίνης διαβάσεως»

Θρασυβούλος Στανίτσας, Κωνσταντινούπολη 1962

Πατριαρχικὸν ὕφος:
«Σεμνόν, ἀπέριττον, μυστικοπαθές»

Κων/νος Πρίγγος,
Πατριαρχικὴ Φόρμιξ

Ὁ πρωτοψάλτης ἦτο ἡ πηγὴ τοῦ βυζαντινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους, ὅπερ ἐκληρονόμησεν μετὰ φανατισμοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τοὺς προκατόχους του διδασκάλους…. Αὐτὸς ἦτο ὁ συνεχιστὴς τῆς μουσικῆς παραδόσεως καὶ ὁ μεταλαμπαδευτὴς τοῦ βυζαντινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ φωτὸς καὶ εἰς τοὺς ἄλλους. Αὐτὸς ἐμύει εἲς τὴν μουσικὴν τέχνην τοὺς μαθητάς του τοὺς πατριαρχικοὺς. Οὗτοι ὑπεχρεοῦντο ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ εἰς μίμησιν τοῦ διδασκάλου.

Ἀπό τό ἔργο: «Οἱ Μουσικοὶ Χοροὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
κατὰ τοὺς κάτω χρόνους» Ἁγγελου Βουδούρη Α’ Δομεστίκου Ἰακώβου Ναυπλιώτου

Ὁ Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς διδάσκει Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Σχολὴ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Μόντρεαλ, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ.

Ἐπίσης μεταλαμπαδεύει μέσω Internet τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὅπως τὴν παρέλαβε ἀπὸ τὸν δάσκαλό του Θρασύβουλο Στανίτσα,  σὲ σπουδαστὲς στὸ ἐξωτερικό.

Ψαλτικὴ Παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ Διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη διδάσκεται στοὺς σπουδαστὲς ὅπως τὴν δίδαξε καὶ μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας στὸν μαθητή του Ἀθανάσιο Παϊβανᾶ.

  • Ἀπόλυτος ἒλεγχος τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν διδασκομένων μελῶν

  • Πλήρης κατανόηση τῶν κλιμάκων καὶ τῶν τετραχόρδων τῶν ἢχων

  • Κατανόηση και ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμών, μουσικῶν φράσεων

  • Ἐμπέδωση τῶν ἓλξεων καὶ τῶν ἀναλύσεων τῶν μουσικῶν κειμένων

  • Σὐγκριση μελωδικῶν γραμμῶν μὲ ἀντίστοιχες ἄλλων

  • Ἀπὸ στήθους ἐκμάθηση βασικῶν μελῶν

Καθοριστικές παράμετροι – Προϋποθέσεις

– Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη εἶναι πρωτίστως καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἀκουστικὴ Παράδοση.

– Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη δὲν μαθαίνεται διαβάζοντας θεωρητικὰ βιβλία ἤ μουσικολογικὲς μελέτες.

– Μαθαίνεται  ἀκούοντας  καὶ  μόνο  ἀκούοντας,  τὶς  μουσικές  ἑρμηνεῖες  τῶν  Πρωτοψαλτῶν,
οἱ  ὁποῖοι  τεκμηρωμένα  εἶναι  φορεῖς  τῆς  διὰ  μέσου  τῶν  αἰώνων  ἀκουστικῆς  Παράδοσης.-

Γιὰ νὰ διδάξει κάποιος τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη πρέπει νὰ εἶχε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν δάσκαλο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸν δικό του δάσκαλο και ὁ δάσκαλος τοῦ δασκάλου του τον δικό του καὶ οὕτω καθεξῆς διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

Μία ἁπλῆ ψαλμωδία, ὀρθῶς καὶ «κατ’ ἐπίγνωσιν» ψαλλομένη, ἀποτελεῖ μίαν συζυγίαν ἤχων, τέχνης, ἱερᾶς προσομιλίας, ψυχικῆς συντριβῆς, διαλογικοῦ δυναμισμοῦ, βιωματικῆς συγκινήσεως, δεκτικῆς ἱκανότητος.

Ἄρθρο «Λόγος καὶ Μελωδία», ὑπὸ τοῦ Α.Π.τ.Μ.τ.Χ.Ε, Θρασυβούλου Στανίτσα

Go to Top