Δοξολογία Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός.
Μουσικὴ Συλλογὴ Πρωγάκη

Ψάλλει ὁ Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς
(ἐρασιτεχνικὴ ἠχογράφηση κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος)

FileAction
Δόξα Σοι, παραλλαγὴDownload 
Δόξα Σοι, μέλοςDownload 
Δόξα Σοι, παρατηρήσειςDownload 
Ὑμνοῦμεν σε, παραλλαγὴDownload 
Ὑμνοῦμεν σε, μέλοςDownload 
Ὑμνοῦμεν Σε, παρατηρήσειςDownload 
Κύριε Βασιλεῦ, παραλλαγὴDownload 
Κύριε Βασιλεῦ, μέλοςDownload 
Κύριε Βασιλεῦ, παρατηρήσειςDownload 
Κύριε ὁ Θεός, παραλλαγῆDownload 
Κύριε ὁ Θεός, μέλοςDownload 
Κύριε ὁ Θεός, παρατηρήσειςDownload 
Πρόσδεξαι, παραλλαγὴDownload 
Πρόσδεξαι, μέλοςDownload 
Πρόσδεξαι, παρατηρήσειςDownload 
Ὅτι σὺ εἶ, παραλλαγὴDownload 
Ὅτι σὺ εἶ, μέλοςDownload 
Ὅτι σὺ εἶ, παρατηρήσειςDownload 
Καθ' ἑκάστην, παραλλαγὴDownload 
Καθ' ἑκάστην, μέλοςDownload 
Καθ' ἑκάστην, παρατηρήσειςDownload 
Καταξίωσον, παραλλαγὴDownload 
Καταξίωσον, μέλοςDownload 
Καταξίωσον, παρατηρήσειςDownload 
Εὐλογητὸς, παραλλαγὴDownload 
Εὐλογητὸς, μέλοςDownload 
Εὐλογητὸς, παρατηρήσειςDownload 
Γένοιτο, παραλλαγὴDownload 
Γένοιτο, μέλοςDownload 
Γένοιτο, παρατηρήσειςDownload 
Εὐλογητός, παραλλαγὴDownload 
Εὐλογητός, μέλοςDownload 
Εὐλογητὸς, παρατηρήσειςDownload 
Κύριε καταφυγή, παραλλαγὴDownload 
Κύριε καταφυγή, μέλοςDownload 
Κύριε καταφυγή, παρατηρήσειςDownload 
Κύριε πρὸς σε, παραλλαγὴDownload 
Κύριε πρὸς σε, μέλοςDownload 
Κύριε πρὸς σε, παρατηρήσειςDownload 
Ὅτι παρὰ σύ, παραλλαγὴDownload 
Ὅτι παρὰ σύ, μέλοςDownload 
Ὅτι παρὰ σύ, παρατηρήσειςDownload 
Παράτεινον, παραλλαγὴDownload 
Παράτεινον, μέλοςDownload 
Παράτεινον, παρατηρήσειςDownload 
Δόξα, καὶ νῦν, παραλλαγῆDownload 
Δόξα, καὶ νῦν, μέλοςDownload 
Δόξα, καὶ νῦν, παρατηρήσειςDownload 
  • Version
  • 48 Ἀριθμὸς ἀναρτηθέντων ἀρχείων
  • 16 Μαΐου, 2020 Τελευταία ἐνημέρωση λίστας
2020-05-16T12:17:07+00:00