Δοξολογία Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός.
Μουσικὴ Συλλογὴ Πρωγάκη

Ψάλλει ὁ Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς
(ἐρασιτεχνικὴ ἠχογράφηση κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος)

ΑρχείοΕνέργεια
Δόξα Σοι, παραλλαγὴΛήψη 
Δόξα Σοι, μέλοςΛήψη 
Δόξα Σοι, παρατηρήσειςΛήψη 
Ὑμνοῦμεν σε, παραλλαγὴΛήψη 
Ὑμνοῦμεν σε, μέλοςΛήψη 
Ὑμνοῦμεν Σε, παρατηρήσειςΛήψη 
Κύριε Βασιλεῦ, παραλλαγὴΛήψη 
Κύριε Βασιλεῦ, μέλοςΛήψη 
Κύριε Βασιλεῦ, παρατηρήσειςΛήψη 
Κύριε ὁ Θεός, παραλλαγῆΛήψη 
Κύριε ὁ Θεός, μέλοςΛήψη 
Κύριε ὁ Θεός, παρατηρήσειςΛήψη 
Πρόσδεξαι, παραλλαγὴΛήψη 
Πρόσδεξαι, μέλοςΛήψη 
Πρόσδεξαι, παρατηρήσειςΛήψη 
Ὅτι σὺ εἶ, παραλλαγὴΛήψη 
Ὅτι σὺ εἶ, μέλοςΛήψη 
Ὅτι σὺ εἶ, παρατηρήσειςΛήψη 
Καθ' ἑκάστην, παραλλαγὴΛήψη 
Καθ' ἑκάστην, μέλοςΛήψη 
Καθ' ἑκάστην, παρατηρήσειςΛήψη 
Καταξίωσον, παραλλαγὴΛήψη 
Καταξίωσον, μέλοςΛήψη 
Καταξίωσον, παρατηρήσειςΛήψη 
Εὐλογητὸς, παραλλαγὴΛήψη 
Εὐλογητὸς, μέλοςΛήψη 
Εὐλογητὸς, παρατηρήσειςΛήψη 
Γένοιτο, παραλλαγὴΛήψη 
Γένοιτο, μέλοςΛήψη 
Γένοιτο, παρατηρήσειςΛήψη 
Εὐλογητός, παραλλαγὴΛήψη 
Εὐλογητός, μέλοςΛήψη 
Εὐλογητὸς, παρατηρήσειςΛήψη 
Κύριε καταφυγή, παραλλαγὴΛήψη 
Κύριε καταφυγή, μέλοςΛήψη 
Κύριε καταφυγή, παρατηρήσειςΛήψη 
Κύριε πρὸς σε, παραλλαγὴΛήψη 
Κύριε πρὸς σε, μέλοςΛήψη 
Κύριε πρὸς σε, παρατηρήσειςΛήψη 
Ὅτι παρὰ σύ, παραλλαγὴΛήψη 
Ὅτι παρὰ σύ, μέλοςΛήψη 
Ὅτι παρὰ σύ, παρατηρήσειςΛήψη 
Παράτεινον, παραλλαγὴΛήψη 
Παράτεινον, μέλοςΛήψη 
Παράτεινον, παρατηρήσειςΛήψη 
Δόξα, καὶ νῦν, παραλλαγῆΛήψη 
Δόξα, καὶ νῦν, μέλοςΛήψη 
Δόξα, καὶ νῦν, παρατηρήσειςΛήψη 
  • Έκδοση
  • 48 Ἀριθμὸς ἀναρτηθέντων ἀρχείων
  • 16 Μαΐου, 2020 Τελευταία ἐνημέρωση λίστας
2020-05-16T12:17:07+00:00