Κωνσταντινούπολις, Μεγάλη Χορωδία Συνδέσμου Μουσικοφίλων ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα.
Ἠχογράφηση πρόβας

(ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Κωνσταντίνου Μήλα, Πρωτοψάλτου καὶ μέλους τῶν Χορωδιῶν τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα στὴν Κωνσταντινούπολη. Μετὰ τὴν ἀπέλασή του ἀπὸ τὴν Κων/πολη ἔψαλλε ὡς Πρωτοψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης)

ΑρχείοΕνέργεια
01 ΕἰσαγωγὴΛήψη 
02 Τῆ ὙπερμάχωΛήψη 
03 Ἔδωκας κληρονομίανΛήψη 
04 ΘαυμαστὴΛήψη 
05 Ἀπολυτίκια ΚατανυκτικῶνΛήψη 
06 Πάντων προστατεύειςΛήψη 
07 ΚατευθυνθήτωΛήψη 
08 Αἰνεῖτε Ἰακώβου, ἦχος α΄Λήψη 
09 Ἄξιον ἐστὶν, ΦρύγιοςΛήψη 
10 Δοῦλοι Κύριον, ΧουρμουζίουΛήψη 
11 Κύριε ἐκέκραξα ἦχος α΄Λήψη 
12 Στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ ΚοιμήσεωςΛήψη 
13 Ἐπὶ τῶν ποταμῶνΛήψη 
14 Θεαρχίω νεύματιΛήψη 
15 Ὦ πόσων ἀγαθῶνΛήψη 
  • Έκδοση
  • 15 Ἀριθμὸς ἀναρτηθέντων ἀρχείων
  • 31 Δεκεμβρίου, 2018 Τελευταία ἐνημέρωση λίστας
2018-12-31T16:58:22+00:00