Paivanas CV2020-05-19T14:23:21+00:00
previous arrow
next arrow
Slider

Βιογραφικὸ

Ὁ Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς γεννήθηκε στὴν Κόρινθο.

Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ ἐπιπλέον σπουδὲς στὴν Πληροφορική. Εἶναι πιστοποιημένος καθηγητὴς Πληροφορικῆς ἀπὸ τὸ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. καὶ ἔχει ἐνταχθεῖ στὸ Μητρῶο Ἐκπαιδευτῶν Σ.Ε.Κ. τοῦ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Εἶναι κάτοχος Μaster of Business Administration (MBA) ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Illinois τῶν Η.Π.Α.

Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν γαλουγήθηκε μὲ τὴν Ψαλτικὴ Παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέσῳ τῶν ἠχογραφήσεων μὲ τὶς ὁποῖες τὸν τροφοδοτοῦσε ὁ θεῖος του Κυριᾶκος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος διέθετε τὰ χρόνια ἐκεῖνα μπομπινόφωνο. Σὲ ἡλικία 10 ἐτῶν (1965) ξεκίνησε μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Πρῶτος του δάσκαλος ἦταν ὁ π. Σταῦρος Πανουργιᾶς καὶ στὴ συνέχεια (1968-1972) ὁ Δημήτρης Μπονάτσος, ὁ τότε Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου καὶ μετέπειτα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ζώνης Κυψέλης.

Τὸ 1974, φοιτητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀπευθύνθηκε στὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Θρασύβουλο Στανίτσα καὶ τοῦ ζήτησε νὰ γίνει μαθητὴς του. Ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας δέχθηκε νὰ τὸν άναλάβει καὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν (1974-1982) τοῦ μεταλαμπάδευσε σὲ ἰδιαίτερα μαθήματα τὴν Ψαλτικὴ Παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πέραν ἀπὸ μαθητής του, ὑπῆρξε ὅλα τὰ χρόνια χορωδὸς τῶν χορωδιών τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα.

Τὸ 1983 συμμετεῖχε στὸν διαγωνισμὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἀπέσπασε τὴ μοναδικὴ ὑποτροφία γιὰ μουσικὲς σπουδὲς στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ φοίτησε. Τὸ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὸ ἀπέκτησε ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου, τάξη Γεωργίου Μαλαφῆ, μὲ βαθμὸ «Ἄριστα» παμψηφεί.

Ἐπὶ σειράν ἐτῶν πραγματοποίησε σπουδές στὸ κλασσικὸ τραγούδι στὸν καθηγητὴ καὶ τενόρο τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς Γιῶργο Ζερβάνο (Ἐθνικὸ Ὠδεῖο 1982-1983, Ὠδεῖο Πειραϊκοῦ Συνδέσμου 1984-1988). Σπούδασε ἐπίσης Εὐρωπαϊκὴ Μουσικὴ στὸ Ἐθνικό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ στὸ Ὠδεῖο Πειραϊκοῦ Συνδέσμου (1979-1987).

Ἀπὸ τὸ 1977 ἕως το 1988 ὑπῆρξε μέλος τῶν χορωδιῶν ΟΤΕ καὶ Κορίνθου μὲ μαέστρο τὸν Ἀλέξανδρο Παπαγιαννόπουλο. Μὲ μέριμνα τῆς χορωδίας ΟΤΕ καὶ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαγιαννόπουλου, παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας.

Ὑπῆρξε ἱδρυτικό στέλεχος καὶ χορωδὸς (ἕως τὸ 1988)  τῆς Χορωδίας «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» καὶ ἐκ τῶν πρώτων συνεργατῶν τοῦ καθηγητῆ Μουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γρηγορίου Στάθη.

Ἔχει πραγματοποιήσει εἰσηγήσεις στὰ Διεθνῆ Μουσικολογικά Συνέδρια τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας (2006, 2009, 2012), στο Γ΄ καὶ Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο του Βυζαντινοῦ Μουσικοῦ Πολιτισμοῦ (2011 και 2013), στὸ Ἄξιόν ἐστιν Foundation, Νέα Ὑόρκη (2017). Ἐπίσης ἔχει πραγματοποιήσει σειρά Master Class Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Ὀρθόδοξη Μουσικὴ Ἀκαδημία Ἁγίας Πετρούπολης (2009, 2010, 2011), στὴ Βηρυττό (SEM 2012, 2016), στὸ Μόντρεαλ (2016).

Τὸ 1998 ἵδρυσε καὶ ἔκτοτε διευθύνει τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ” (Α΄ βραβεῖο στὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Θρησκευτικῆς Μουσικῆς, Πρέβεζα 2002), μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει μεγάλη χορωδιακὴ δραστηριότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ.

Link γιὰ τὴν ἱστοσελίδα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Διδάσκει Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο στὴν Ἀθήνα.
Ἐπίσης ἔχει πολυετῆ δραστηριότητα στὴν παράδοση μαθημάτων στὰ Μαθηματικὰ καὶ στὴν Πληροφορική.

Συμμετεῖχε ὡς καθηγητὴς στὸ Πρόγραμμα “Κοινωνία τῆς Πληροφορίας” (ΕΠ “ΚτΠ”), τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 2002) . Ἔχει συγγράψει πακέτα λογισμικοῦ (μαθηματικῶν, ἰατρικῶν, ὀπτικῶν κ.ἄ.).

Τὸ 2014 τιμήθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνές Μουσικὸ Σωματεῖο Gina Bachauer γιὰ τὴν προσφορά καὶ τὸ ἔργο του στὴν Βυζαντινὴ Μουσική.

Γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30 χρόνια ἐργάσθηκε στὸν ΟΤΕ καὶ ἀπὸ τὸ 1998 ἕως τὸ 2007 χρημάτισε διευθυντικὸ στέλεχος. Ἐκπαιδεύτηκε στὸ ἐξωτερικὸ στὸ Intelligent Network (1998), στὴν τεχνολογία ADSL καὶ στὸ IP Δίκτυο (2003-2004). Ἐκπαιδεύτηκε ἐπίσης στὸ Human Resource Management ἀπὸ τὴν Citcom Groupe France Telecom (1994). Παρακολούθησε πρόγραμμα ἐκπαίδευσης ἐκπαιδευτῶν, τὸ ὁποῖο ὑλοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Παιδαγωγικῆς Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2002).

Ὡς διευθυντικὸ στέλεχος τοῦ ΟΤΕ χρημάτισε:

 • Product Manager τῆς ὑπηρεσίας Hellas Direct καὶ τῶν Calling Cards (1995-1999).

 • Project Manager τοῦ Ἔργου «Ἐμπορικός Σχεδιασμός, Ἀνάπτυξη, Εἰσαγωγή στὴν Ἐκμετάλλευση τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Intelligent Network» (1998-2000).

 • Προϊστάμενος Τμήματος Διαχειριστῶν Ὑπηρεσιῶν Προστιθέμενης Ἀξίας (Διεύθυνση Ἐμπορικῆς Ἀνάπτυξης Ἐπιχειρησιακῶν Πελατῶν 2000).

 • Ἀναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ἐμπορικῆς Ἀνάπτυξης Ἐπιχειρησιακῶν Πελατῶν (2000).

 • Προϊστάμενος Ὑποδιεύθυνσης Ὑπηρεσιῶν Προστιθέμενης Ἀξίας (2001-2003) (Δ/νσης Ἐμπορικῆς Ἀνάπτυξης).

 • Προϊστάμενος Ὑποδιεύθυνσης Ὑπηρεσιῶν Intelligent Network καὶ Νέων Ἐφαρμογῶν (2003-2006).

 • Project Manager τοῦ Ἔργου «Ἐμπορικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ADSL καὶ εἰσαγωγὴ του στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά» (2002-2003).

 • Ἐπὶ κεφαλῆς στὴν κατάρτιση τῶν Marketing Plans τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Νοήμονος Δικτύου.

 • Ἐπὶ κεφαλῆς στὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ ἐμπορικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ΟΤΕ στὸ Intelligent Network καὶ τὶς Ὑπηρεσίες του (1997-2000).

 • Συγγραφέας τοῦ ἐμπορικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐγχειριδίου μὲ τίτλο «Τὸ Νοῆμον Δίκτυο καὶ οἱ Υπηρεσίες του» ποὺ διανέμεται στὰ Εκπαιδευτικὰ  Κέντρα τοῦ ΟΤΕ.

 • Συγγραφέας τοῦ εἰδικοῦ ὑλικοῦ παρουσίασης τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Intelligent Network, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Συμβούλους πωλήσεων.

 • Συντονιστὴς στὴν κατάρτιση τοῦ Ἐμπορικοῦ Σχεδίου τῶν IP-VPN ὑπηρεσιῶν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τους στὴν ἀγορά (2002-2005).

 • Ἐπὶ κεφαλῆς στὸ ἔργο τοῦ σχεδιασμοῦ καὶ τῆς ὑλοποίησης τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴ διάθεση τῶν ADSL προσβάσεων.

 • Ἐκπρόσωπος τοῦ ΟΤΕ στὴ Διεθνῆ Ἕνωση Τηλεπικοινωνιῶν στὶς ὁμάδες Study Group 1 καὶ Study Group 2 (Γενεύη 1990-1993)

 • Ἐπὶ κεφαλῆς στὴν κατάρτιση τῶν Marketing Plans γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς Χειροκίνητης Διεθνοῦς Τηλεφωνίας (1996) καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὑπηρεσίας Hellas Direct (1996).

 • Ἐπι κεφαλῆς στὴν κατάρτιση τοῦ Ἐπιχειρησιακοῦ Σχεδίου γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν Calling Cards.

 • Μέλος (active collaborator) τῆς ὁμάδας τοῦ Eurescom Project P517 “Foresight Study on Distributed Object Oriented Computing” (1995-1996). Reviewer στὸ Project P617 “Evaluation of High Performance Databases” τοῦ Eurescom.

 • Ἐπὶ κεφαλῆς στὴν κατάρτιση τῶν προδιαγραφῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἡλεκτρονικοῦ Μεταλλακτικοῦ Κέντρου 1990-1992. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐκπαιδευτῶν γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Μεταλλακτικοῦ Κέντρου.

 • Προϊστάμενος τοῦ Διεθνοῦς Ἠλεκτρονικοῦ Μεταλλακτικοῦ Κέντρου τὸ 1ο ἑξάμηνο λειτουργίας του (1993).

 • Συγγραφέας ἐγχειριδίων ὁδηγιῶν χειρισμοῦ Διεθνοῦς Μεταλλακτικοῦ Κέντρου (χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Κέντρο ΟΤΕ, 1992).

 • Συγγραφέας τοῦ πακέτου λογισμικοῦ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» γιὰ τὴ διαχείριση τῶν αἰτημάτων νέων τηλεφωνικῶν συνδέσεων (υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Πληροφορικῆς τοῦ ΟΤΕ καὶ λειτούργησε στὰ Ἐμπορικὰ Καταστήματα τῆς Ἀττικῆς, Κρήτης κ.ἀ. 1992).

 • Εἰσηγητὴς στὰ Ἐκπαιδευτικὰ Κέντρα τοῦ ΟΤΕ σὲ ἐκπαιδεύσεις ἐπὶ θεμάτων Μarketing, Μanagement, Πληροφορικῆς (1992-2002).

 • Εἰσηγητὴς στὰ Ἐκπαιδευτικὰ Κέντρα τοῦ ΟΤΕ σὲ ἐκπαιδεύσεις γιὰ τὸ ADSL καὶ τὸ ΙΡ Δίκτυο (2002-2005).

Συμμετεῖχε στὰ ἀκόλουθα Συνέδρια, Σεμινάρια, Workshops:

 • Ὁμάδα TTVS τῆς CEPT Helsinki Μάιος 1990.

 • Plenary Assembly τῆς CEPT (Ρόδος 1992)

 • Συνέδρια τῆς Ὁμάδας TPH51 of CEPT (1988, 1989).

 • European IDQ Group (International Directory Quiries) (Helsinki 1992, Stockholm 1992, Copenhagen 1993, Interlaken 1995, Paris 1996).

 • Workshops στὴν Ἑταιρεία ERICSSON γιὰ τὰ Κέντρα Εἰδικῶν Ὑπηρεσιῶν (Σουηδία, Ὁλλανδία 1992).

 • Conferences καὶ Workshops for Marketing in the Telecoms and Sales Strategies (London 1995, 1996).

 • Σὲ σειρὰ συνεδρίων καὶ Workshops τῆς IIR γιὰ τὶς calling cards (London 1995,1996, 1997).

 • Ὡς εἰσηγητής ἀπὸ πλευρᾶς ΟΤΕ στὸ Διεθνὲς Forum γιὰ τὴν ὑπηρεσία Home Country Direct Service (H.Π.Α. 1996).

 • Στὸ συνέδριο SEUGI 97 Datawarehouse and Datamining (Madrid Μάιος 1997).

 • Στὸ Project τῆς Bellcore (U.S.A.) γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ τοῦ Τηλεφωνικοῦ Δικτύου (1997).

 • Σὲ σειρὰ συνεδρίων καὶ workshops τῆς ἑταιρείας IIR γιὰ τὸ Intelligent Network καὶ τὶς ὑπηρεσίες του (Λονδίνο, Ρώμη 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

 • Ὡς κύριος εἰσηγητὴς σὲ Workshops ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν ROMTELECOM σχετικὰ μὲ τὸ Intelligent Network καὶ τὶς Ὑπηρεσίες του (Ρουμανία 2002).

 • Στὴν ὁμάδα συνεργασίας μὲ στελέχη τῆς ἑταιρείας Samsung στὴ Σεούλ πάνω στὶς νέες τεχνολογίες στὰ δίκτυα τηλεπικοινωνιῶν (Νότια Κορέα 2000).

 • Στὴν ὁμάδα συνεργασίας μὲ στελέχη τῆς ἑταιρείας ΖΤΕ στὸ Πεκίνο γιὰ τὰ εὐρυζωνικὰ δίκτυα, τὰ δίκτυα ΙΡ καὶ τὶς ὑπηρεσίες τους (Κίνα 2005).

Ὁμιλεῖ τὶς ἑξῆς ξένες γλῶσσες:

Ἀγγλικά FCE (British Council)

Γερμανικά: GRUNDSTUFE (Goethe Institut)

Είναι μέλος:

 • τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Εταιρείας

 • τοῦ National Council of Teachers of Mathematics (Η.Π.Α).

 • τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Τέχνης

 • τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου “Παρνασσὸς”